Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 25. 9. do 1. 10. 2023

PONDĚLÍ 25. 9. 2023 PONDĚLÍ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za + Emílii Andělovou a manžela a za + Oldřicha Vrubla, sourozence a rodiče
ÚTERÝ 26. 9. 2023 SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ
08:00 Bazilika minor Za + Josefa a Evženii Petrovy
18:00 Bazilika minor Za + švagra Alfréda a za živé a + členy rodiny Priwitzer, Weidlich, Regozini a Franck
STŘEDA 27. 9. 2023 PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULY, KNĚZE
08:00 Bazilika minor Na přímluvu sv. Šarbela s prosbou o narození zdravých vnoučat a Boží pomoc pro jejich rodiny
16:30 Kostel Staré Město Za + Václava a Marii Bezděkovy
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Golovou
ČTVRTEK 28. 9. 2023 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
08:00 Bazilika minor Za + Vladimíra Žižku a jeho rodiče
16:30 Kostel Lískovec Za + Václava Kyšku, rodiče z obou stran, za + rodinu Hruškovou a Vojtíškovou
18:00 Bazilika minor Za + Pavlu Plečkovou, její rodinu a za duše v očistci
PÁTEK 29. 9. 2023 SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
08:00 Bazilika minor Za + manželku Janu a za živou rodinu Krawiecovou
18:00 Bazilika minor Za + Josefa a Marii Bezecných, Ondřeje a Marii Bačovy a za 50 let společného života
SOBOTA 30. 9. 2023 PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
08:00 Bazilika minor Za + rodiče, prarodiče, zetě, sourozence a za duše v očistci
18:00 Bazilika minor Za + Jaroslava Michenku, rodiče, sestru a rodinu Petrovou
NEDĚLE 1. 10. 2023 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za rodinu Murinovou a Subjakovou a za živou a + rodinu
08:00 Bazilika minor Za všechny živé a + členy rodiny Novákovy
09:00 Kostel Staré Město Za + Miroslava Kociána, živou i + rodinu a duše v očistci
10:00 Bazilika minor Za + Marii Tošenovskou, manžela a za + Jaroslava Moravce
18:00 Bazilika minor Za + Karla Orama s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu z obou stran

OHLÁŠKY 24. 9. 2023

Neděle 24. 9. 2023

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Úterý 26. 9. 2023

V 9.00 hodin na staré faře setkání seniorů KLAS.

Čtvrtek 28. 9. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

Pátek 29. 9. 2023

V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.

Setkání ministrantů se nekoná.

Neděle 1. 10. 2023

Po mši svaté v 8.00 a v 10.00 hodin bude prezentace týkající se oprav baziliky.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Charita děkuje všem, kteří dosud věnovali potraviny, svíčky, drogerii a jiné potřeby. Přehled je na vývěsce.

Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu Rodinné olympiády, především rodině Křižkových.

Minulou neděli proběhla sbírka na církevní školy. Ve Frýdku byla vybrána částka 19.532,- Kč, v Lískovci 2.332,- Kč a ve Starém Městě 1.920,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V sobotu 7. října proběhne Diecézní pouť. Program poutě je na vývěsce.

8. října od 14.00 do 17.00 hodin zveme spolu s Českým katolickým biblickým dílem všechny farníky, především rodiny s dětmi na starou faru na společné čtení Bible.

Příští neděli je sbírka na potřeby farnosti.