Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 22. 5. do 28. 5. 2023

PONDĚLÍ 22. 5. 2023 SV. RITY Z CASCIE, ŘEHOLNICE
08:00 Farní kostel za farnost
18:00 Bazilika minor Za + P. Antonína Bernáčka a za + členy jeho rodiny
ÚTERÝ 23. 5. 2023 ÚTERÝ 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 Bazilika minor Za + Marii Pavloskovou a za mírové řešení na Ukrajině
18:00 Bazilika minor Za rodinu Vajdovou, Andělovou a Skřižalovou
STŘEDA 24. 5. 2023 PŘIPOMÍNKA DEN MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ
08:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Dudomaiovou, Juřicovou, Bogdánovou, Kičmerovou a za duše v očistci
16:30 Kostel Staré Město Za děti, které se připravují k 1. svatému příjímání
18:00 Bazilika minor Za dceru Aničku Václavkovou a její rodinu
ČTVRTEK 25. 5. 2023 SV. BEDY CTIHODNÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
08:00 Bazilika minor Na poděkování za 55 let manželství a za 78 let života s prosbou o Boží požehnání
16:30 Kostel Lískovec Za + rodinu Petrášovou a Hasalovou s prosbou za živou rodinu a za + Marii Chamrádovou a + Miroslavu Bartkovou
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Kožuchovou
PÁTEK 26. 5. 2023 PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
08:00 Bazilika minor Na poděkování za dar života s prosbou o dary Ducha Svatého
18:00 Bazilika minor Za + Františka Janečku, jeho manželku Julii a sestru Bernadettu
SOBOTA 27. 5. 2023 SV. AUGUSTINA Z CANTERBURY, BISKUPA
08:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu
18:00 Bazilika minor AID klášter
NEDĚLE 28. 5. 2023 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
08:00 Bazilika minor Za + Evu Jursovou a za živou rodinu
09:30 Bazilika minor Na poděkování za 60 let života s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Bazilika minor Na poděkování za 80 let života Elišky Vozňákové s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Dopitovu a Kopřivovu

OHLÁŠKY NEDĚLE 21. 5. 2023

 

Neděle 21. 5. 2023

 • Po mši svaté v 8.00 a v 10.00 hodin zveme na farní kafé.
 • Po večerní mši svaté adorace v bazilice.
 • V 19.00 hodin zveme na ekumenický večer chval na balkon do farního kostela sv. Jana Křtitele. Chvály povede schola Efrém a skupina z církve Adventistů sedmého dne.

Úterý 23. 5. 2023

 • V 9.00 hodin na staré faře setkání seniorů KLAS.

Čtvrtek 25. 5. 2023

 • Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

Pátek 26. 5. 2023

 • V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.
 • V 16.30 hodin na staré faře setkání ministrantů.

  Sobota 27. 5. 2023

 • Začíná I. velká frýdecká pouť. V 17.00 hodin růženec. Od 17.00 hodin příležitost ke svátosti smíření.
 • V 17.30 hodin srdečně zveme na divadlo do baziliky. Přijedou k nám mladí lidé z romské misie z východního Slovenska a zahrají biblické příběhy aktualizované pro dnešní dobu.
 • Společná modlitba svatého růžence po večerní mši svaté výjimečně nebude.
 • Ve 20.00 zveme do Místku do kostela sv. Jana a Pavla na Svatodušní vigilii. Bližší informace na vývěsce a webu farnosti.

Neděle 28. 5. 2023

 • Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO a zároveň VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ. Mše svaté v 8.00, v 9.30, v 11.00 a v 18.00 hodin v bazilice. V Lískovci a ve Starém Městě mše svaté nebudou slouženy.
 • V 15.00 hodin zveme na zahradu u farního kostela na vaječinu. Přineste si s sebou vajíčka a špek.
 • V 19.00 hodin zveme na koncert slovenské kapely Longital, který se uskuteční na farní zahradě, nebo na balkoně farního kostela (podle počasí).

 

Další oznámení

 • Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.
 • Minulou neděli proběhla sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Ve Frýdku byla vybrána a odeslána částka 403,-Kč, v Lískovci 2.970,-Kč a ve Starém Městě 3.506,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Příští neděli je sbírka na Diecézní charitu.
 • Základní umělecká škola duchovní hudby zve na přijímací talentové zkoušky ve dnech 12. a 13. června. Bližší informace na webových stránkách školy.
 • Ve dnech 10. – 14. července proběhne na frýdecké faře farní příměstský tábor s názvem „Indiánská svatozář“ pro děti ve věku 6-13 let. Více informací o táboru a přihlašování naleznete na webu farnosti a na plakátku vzadu na nástěnce. Děti můžete přihlašovat pouze elektronicky na webu farnosti.