Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 27. 11. do 3. 12. 2023

PONDĚLÍ 27. 11. 2023 PONDĚLÍ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Farní kostel Za + Milana
ÚTERÝ 28. 11. 2023 ÚTERÝ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za duše v očistci
18:00 Farní kostel Za + rodinu Vajdovou, Andělovou a Skřižalovou
STŘEDA 29. 11. 2023 STŘEDA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za živou a + rodinu z obou stran
16:30 Kostel Staré Město Za dobrou volbu povolání
18:00 Farní kostel Za + Marii Kohutovou
ČTVRTEK 30. 11. 2023 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
08:00 Farní kostel Za + Boženu Holkovou, manžela, 2 syny a vnuka
16:30 Kostel Lískovec Za + Vladimíru Chovančíkovou, za + Boženu Chovančíkovou, manžela Oldřicha, za + Marii Konečnou a za celou rodinu
18:00 Farní kostel Za + rodinu, za + kněze a za dvo 
PÁTEK 1. 12. 2023 PÁTEK 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za živé a + členy živého růžence
18:00 Farní kostel Za živou a + rodinu Dopitovou a Kopřivovou
SOBOTA 2. 12. 2023 SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Za duše v očistci, obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
18:00 Bazilika minor AID klášter
NEDĚLE 3. 12. 2023 1. NEDĚLE ADVENTNÍ / SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI
07:30 Kostel Lískovec Za Bohuslavu Pětrošovou, manžela, rodiče a za živou a + rodinu
08:00 Farní kostel K nedožitým narozeninám manžela Viléma a za spásu duší jemu blízkých
09:00 Kostel Staré Město Za + Viléma Kocycha a živou a + rodinu
10:00 Farní kostel Za živé a zemřelé členy rodiny Pešatovy s prosbou o uzdravení všech vztahů
18:00 Farní kostel Za + Věduši Novákovou a za + rodinu Prchalovou

OHLÁŠKY 26. 11. 2023

Neděle 26. 11. 2023
V 17.30 hodin na programu ČT 1 proběhne 1. adventní koncert věnovaný na podporu centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.
Po večerní mši svaté adorace ve farním kostele.

Pondělí 27. 11. 2023
Po ranní mši svaté úklid farního kostela. Děkujeme za pomoc.

Úterý 28. 11. 2023
V 9.00 hodin na staré faře setkání seniorů KLAS.
V 16.00 hodin v kostele sv. Jakuba v Místku ekumenická modlitba s mesiánským židem Richardem Harveyem. 

Středa 29. 11. 2023
V 16.00 hodin adorace v kostele ve Starém Městě. V 16.30 hodin mše svatá.

Čtvrtek 30. 11. 2023
V 16.00 hodin adorace v kostele v Lískovci. V 16.30 hodin mše svatá.

Pátek 1. 12. 2023
První pátek v měsíci. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 ve farním kostele, příležitost ke svátosti smíření od 7.30 a od 17.15 hodin.
V 15.00 hodin adorace ve farním kostele. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.
V 16.30 hodin na staré faře setkání ministrantů.

Sobota 2. 12. 2023
První sobota v měsíci. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice. V 17.00 hodin zveme do baziliky na pobožnost a růženec, rovněž příležitost ke svátosti smíření.

Další oznámení
Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje.
Minulou neděli se konala sbírka na katolická média. Ve Frýdku byla vybrána částka 25.240,-Kč, v Lískovci 2.950,-Kč a ve Starém Městě 3.351,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Musica Templi vás srdečně dnes v 17.00 hodin do kostela svatého Jana a Pavla v Místku na koncert Varhany pro 4 ruce a 4 nohy. 
Ve čtvrtek 30. listopadu v 18.30 hodin zveme na starou faru na přednášku P. Marka Kozáka na téma „Jan Křtitel, předchůdce Páně“.
V sobotu při večerní mši svaté a v neděli při každé mši svaté budeme žehnat adventní věnce. Věnce přineste před začátkem mše svaté před obětní stůl.
Příští neděli proběhne sbírka na potřeby farnosti.
VOX ORGANUM, spolek pro varhanní a duchovní hudbu srdečně zve na Adventní koncert v neděli 3. 12. v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku. Vystoupí pěvecký sbor Ondrášek z Nového Jičína pod vedením Josefa Zajíčka.
Srdečně zveme všechny mladé dospělé ve věku 25 – 39 let na adventní obnovu ve dnech 8.-10.12. na Orlím hnízdě, kterou povede o. Peter Slobodník CSsR. Více informací na nástěnce. Pořádá farní evangelizační buňka č.4