Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 16. 10. do 22. 10. 2023

PONDĚLÍ 16. 10. 2023 SLAVNOST SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE, HLAVNÍ PATRONKY SLEZSKA
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za živé a + členy rodiny Revendovy, Vicherkovy a Haincovy
ÚTERÝ 17. 10. 2023 PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČEDNÍKA
08:00 Bazilika minor Za + Emu Hromadovou
18:00 Bazilika minor Za rodinu Tomisovou, Chrobokovou, za jejich bratry a sestry a za pana Heřmana
STŘEDA 18. 10. 2023 SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
08:00 Bazilika minor Za Antonína a Anežku Válovy, Marii a Pavla Osinovy
16:30 Kostel Staré Město Za + Jana a Marii Madajovy, + sourozence, dceru, zetě a duše v očistci
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Golovou
ČTVRTEK 19. 10. 2023 SV. JANA DE BRÉBEUF, IZÁKA JOGUESE, KNĚŽÍ, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
08:00 Bazilika minor Za živé a + kněze naší farnosti
16:30 Kostel Lískovec Za Oldřicha Peterka, manželku, rodiče s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci
18:00 Bazilika minor S prosbou o dary Ducha Svatého a za dar víry
PÁTEK 20. 10. 2023 PÁTEK 28. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za všechny + z rodiny z obou stran a za duše v očistci.
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Mokrošovou
SOBOTA 21. 10. 2023 BL. KARLA RAKOUSKÉHO, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Za Dášu Jahodovou a její rodinu
18:00 Bazilika minor Za + manžele Karla a Ludmilu Slívovy
NEDĚLE 22. 10. 2023 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - DEN MODLITEB ZA MISIE - SBÍRKA NA MISIE
07:30 Kostel Lískovec Za Stanislava Kozla a na poděkování za živou a + rodinu
08:00 Bazilika minor Za + MUDr. Jiřího Stuchlika a rodiče a ochranu a pomoc za živou rodinu Stuchlíkovu
09:00 Kostel Staré Město Za + Marka Žvaka, otce Oldřicha, živou a + rodinu a duše v očistci
10:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Pavlíkovou
18:00 Bazilika minor Za + Jana Cieleckého a + rodiče Václava a Ludmilu

OHLÁŠKY 15. 10. 2023

Neděle 15. 10. 2023

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Srdečně zveme na koncert Marie Puttnerové s kapelou do farního kostela v 18.00 hodin. Marie Puttnerová zpívá vlastní písně i zhudebněné básně Jana Zahradníčka a Vlastimila Třešňáka za doprovodu špičkových muzikantů. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 19. 10. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

Pátek 20. 10. 2023

V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.

V 16.00 hodin setkání ministrantů na staré faře.

V 17.15 hodin zvou děti z misijního klubka všechny děti i starší k modlitbě růžence za misie a děti z celého světa.

Neděle 22. 10. 2023

Misijní neděle. Po mši svaté v 8.00 a v 10.00 hodin se u baziliky koná tradiční misijní jarmark. Bude možnost zakoupit výrobky dětí, maminek a babiček z misijního klubka, misijní kalendáře i kávu z Ugandy, kterou můžete ochutnat v rámci farního kafé před bazilikou. Výtěžek bude věnován na papežská misijní díla.

Ve 14.30 hodin v bazilice poutní mše svatá pro neslyšící ve znakové řeči.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje.

Příští neděli proběhne sbírka na světové misie.

V pondělí 30. října začíná na staré faře kurz trénování paměti. Stále je možnost se na kurz přihlásit, bližší informace na vývěsce.

Společenství Vstaň a choď zve v sobotu 4. listopadu na benefiční koncert Hany Fialové ve Frýdlantu nad Ostravicí. Bližší informace a odkaz na rezervaci naleznete na vývěsce.