Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 18. 9. do 24. 9. 2023

PONDĚLÍ 18. 9. 2023 PONDĚLÍ 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let
ÚTERÝ 19. 9. 2023 SV. JANUÁRIA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
08:00 Bazilika minor Za + Františka a Terezii Mondříkovy a za jejich živou a + rodinu
18:00 Bazilika minor Za Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
STŘEDA 20. 9. 2023 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAEGONA, KNĚZE, PAVLA CHONG HASANGA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
08:00 Bazilika minor Za + Marii Annu Válkovou a Jana Válka
16:30 Kostel Staré Město Za + Josefa Madaje, otce Tomáše, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
18:00 Bazilika minor Na poděkování za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
ČTVRTEK 21. 9. 2023 SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
08:00 Bazilika minor Za + Ladislava Muroně, za + Martu Pšenicovou a živou rodinu Panicovou
16:30 Kostel Lískovec Za Marii Novákovou, manžela, syna Vladimíra a rodiče z obou stran
18:00 Bazilika minor Na poděkování za 70 let života s prosbou o uzdravení rodinných vztahů a hojnost Božího požehnání pro celou rodinu
PÁTEK 22. 9. 2023 PÁTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za + Marii Jurčovou, manžela Antona, rodiče, sourozence a za duše v očistci
18:00 Bazilika minor Za + Marii Stodolovou, za + Amálii a Bedřicha Střížovy
SOBOTA 23. 9. 2023 PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
08:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Václavkovou
18:00 Bazilika minor Za dar zdraví pro Annu Kulhánkovou, dceru a vnuky
NEDĚLE 24. 9. 2023 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za + Annu Pasečnou a za živou a + rodinu
08:00 Bazilika minor Za + syna Tomáše Polocha
09:00 Kostel Staré Město Za + Václava Adámka a matku
10:00 Bazilika minor Na poděkování za 40 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:00 Bazilika minor Za + Emila Mazocha, manželku a dceru a za živou rodinu

OHLÁŠKY 17. 9. 2023

Neděle 17. 9. 2023

Po večerní mši svaté moderovaná adorace v bazilice.

Čtvrtek 21. 9. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

V 19.00 hodin začínají Manželské večery, prosíme o modlitby.

Pátek 22. 9. 2023

V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.

V 16.00 hodin na staré faře setkání ministrantů.

V 17.00 hodin začíná Modlitební triduum – tichá adorace v bazilice zakončená modlitbou Korunky.

Sobota 23. 9. 2023

V 9.00 hodin Modlitební triduum – společná modlitba v sále kláštera.

Neděle 24. 9. 2023

V 9.00 hodin Modlitební triduum – společná modlitba v sále kláštera.

Po mši svaté v 10.00 hodin bude prezentace účastníků celosvětového setkání mládeže.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje.

8. října od 14.00 do 17.00 hodin zveme spolu s Českým katolickým biblickým dílem všechny farníky, především rodiny s dětmi na starou faru na společné čtení Bible.