Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 10. 7. do 16. 7. 2023

PONDĚLÍ 10. 7. 2023 PONDĚLÍ 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za Boží požehnání a dar zdraví pro vnuka Marečka a za živou a + rodinu
ÚTERÝ 11. 7. 2023 SVÁTEK SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY
08:00 Bazilika minor Za + Hanu Škarabelovou a Milana Gengelu
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Šnytovou a + rodinu Velčovskou
STŘEDA 12. 7. 2023 STŘEDA 14. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za dar zdraví a dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Golovou
ČTVRTEK 13. 7. 2023 SV. JINDŘICHA
08:00 Bazilika minor Za + rodinu Čarvášovou a Sikorovou a za živou rodinu
18:00 Bazilika minor Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
PÁTEK 14. 7. 2023 BL. HROZNATY, MUČEDNÍKA
08:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Osinovou, děti a vnoučata a za rodinu Carbolovou
18:00 Bazilika minor Za + Ludmilu Hrčkovou, manžela a syna Vojtěcha
SOBOTA 15. 7. 2023 PAMÁTKA SV. BONAVENTURY, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
08:00 Bazilika minor Za + Jana Neveďala
18:00 Bazilika minor Na přímluvu sv. Šarbela s prosbou o uzdravení duše i těla Terezky
NEDĚLE 16. 7. 2023 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO VYKUPITELE, TITULÁRNÍ SLAVNOST KONGREGACE
07:30 Kostel Lískovec Za Albertu Pokludovou, za živou a + rodinu Pokludovou a Brudných
08:00 Bazilika minor Za Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele
09:00 Kostel Staré Město Volná intence
10:00 Bazilika minor Za Františka Biolka a za + rodinu
18:00 Bazilika minor Na poděkování za Pánu Bohu za zdraví a ochranu dětí

OHLÁŠKY 9. 7. 2023

Neděle 9. 7. 2023
V 16.00 hodin zveme do baziliky na koncert „Půlhodina s varhanami“. Na varhany zahraje Tomáš Thon.

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Čtvrtek 13. 7. 2023
Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

Neděle 16. 7. 2023
Slavnost Nejsvětějšího Vykupitele, titulární slavnost redemptoristů.


Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.
 
Minulý týden proběhla sbírka na potřeby farnosti. Ve Frýdku byla vybrána částka 21.592,-Kč, v Lískovci 4.807,- Kč a ve Starém Městě 5.213,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 
Od pondělí bude probíhat příměstský tábor. Prosíme o modlitby.
 
Ještě do neděle 16.července je možno přihlásit děti na farní pobytový tábor. Přihlašování probíhá pouze elektronicky na webu farnosti.
 
O prázdninách zpovídáme pouze přede mši svatou.
 
Od 21. září do 9. listopadu bude ve farnosti probíhat kurz „Manželské večery“. Zájemci se mohou hlásit u Pavla Vyvijala na emailu [email protected].