Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 28. 8. do 3. 9. 2023

PONDĚLÍ 28. 8. 2023 PAMÁTKA SV. AUGUSTINA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Na poděkování za 60 let života Josefa Šuláka s prosbou o Boží požehnání do dalších let
ÚTERÝ 29. 8. 2023 PAMÁTKA UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE
08:00 Bazilika minor Za živou rodinu a za + rodiče Marii a Aloise
18:00 Bazilika minor Za + Vladislava a Drahomíru Porembských a ochranu a pomoc pro živou rodinu
STŘEDA 30. 8. 2023 STŘEDA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Na přímluvu sv. Šarbela s prosbou o uzdravení duše i těla Terezky
18:00 Bazilika minor Na poděkování za 60 let života Terezie Šulákové s prosbou o Boží požehnání do dalších let
ČTVRTEK 31. 8. 2023 ČTVRTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Na poděkování za přijatá dobrodiní
18:00 Bazilika minor Za + Matěje Hrtúse a za živou rodinu
PÁTEK 1. 9. 2023 PÁTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
08:00 Bazilika minor Za živé a + členy živého růžence
18:00 Bazilika minor Za + Ludmilu a Václava Cieleckých a + syna Jana
SOBOTA 2. 9. 2023 SOBOTA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Za duše v očistci, obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
18:00 Bazilika minor AID klášter
NEDĚLE 3. 9. 2023 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za Jiřího, Marii a Ignáce Mikudovy a za živé a + členy rodiny
08:00 Bazilika minor Za sr. Karolu Biolkovou a za živou a + rodinu
09:00 Kostel Staré Město Za + Stanislava a Boženu Májovy, syna Stanislava, dceru Květoslavu Golovou a duše v očistci
10:00 Bazilika minor Za dar zdraví pro Olgu Reckou
18:00 Bazilika minor Na poděkování za 80 a 70 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

OHLÁŠKY 27. 8. 2023

Neděle 27. 8. 2023

V 16.00 hodin zveme do baziliky na poslední koncert „Půlhodina s varhanami“. Vystoupí Pěvecké sdružení moravských učitelů.

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Čtvrtek 31. 8. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

V 16.00 hodin jsme zváni do katedrály na mši svatou spojenou s uvedením biskupa Martina Davida do úřadu diecézního biskupa.

Pátek 1. 9. 2023

První pátek v měsíci. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 v bazilice, příležitost ke svátosti smíření od 7.30 a od 17.15 hodin.

Sobota 2. 9. 2023

První sobota v měsíci. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice. V 17.00 hodin zveme do baziliky na pobožnost a růženec, rovněž příležitost ke svátosti smíření.

V 18.00 hodin zveme do baziliky na mši svatou, kterou bude celebrovat otec biskup Mons. Martin David. Po mši svaté bude možnost neformálního setkání s otcem biskupem před bazilikou.

Neděle 3. 9. 2023

Srdečně zveme rodiče a všechny děti, středoškoláky i vysokoškoláky v 10.00 hodin do baziliky na mši svatou, při které si budeme vyprošovat Boží požehnání a dary Ducha svatého do nového školního roku. Při mši svaté budou žehnány aktovky a školní potřeby.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje.

Nadále je možno přihlašovat děti do výuky náboženství ve Frýdku ve školním roce 2023/24. Přihlašování probíhá pouze elektronicky.

Mládež děkanátu Frýdek horní vás zve na festival mladých hudebníků, kteří vás potěší svým talentem 30. srpna v 17.00 hodin na zahradě staré faře.

Příští neděli proběhne sbírka na potřeby farnosti.

V bazilice je nainstalována výstava velkoformátových fotografií od společenství fotografů Člověk a víra Ostravsko-opavské diecéze. Jedná se o putovní výstavu napříč diecézi, ke shlédnutí zde bude do konce října.

Ve dnech 15. – 17. září zveme na konferenci Otcovo srdce, která se bude konat v Lidovém domě v Místku. Na konferenci je třeba se přihlásit. Bližší informace na webových stránkách farnosti Místek. 

V neděli 17. září proběhne XVIII. Rodinná olympiáda. Budeme rádi, pokud můžete darovat nějaké drobnosti, které budou využity jako odměny pro soutěžící. Můžete je přinést do farní kanceláře.

Od 21. září do 9. listopadu bude ve farnosti probíhat kurz „Manželské večery“. Zájemci se mohou nadále hlásit u Pavla Vyvijala na emailu [email protected].