Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 11. 9. do 17. 9. 2023

PONDĚLÍ 11. 9. 2023 BL. MARIE CELESTA CROSTAROSA, ŘEHOLNICE
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za + P. Františka Hurinu
ÚTERÝ 12. 9. 2023 JMÉNA PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Ke cti sv. Josefa a Antonína na poděkování
18:00 Bazilika minor Za členy evangelizačních buněk a jejich rodiny
STŘEDA 13. 9. 2023 PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
08:00 Bazilika minor Za rodinu Piskořovou a Lančovou
16:30 Kostel Staré Město Volná intence
18:00 Bazilika minor Za + Ph.Mr. Eduarda Obluka
ČTVRTEK 14. 9. 2023 SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
08:00 Bazilika minor Za dar zdraví a Boží požehnání pro Marii Krawiecovou
16:30 Kostel Lískovec Za rodinu Slívovou, Kartárikovou a Klučkovou s prosbou o Boží požehnání a za duše v očistci
18:00 Bazilika minor Za + Oldřicha Drozda, manželku Marii a syna Oldřicha a za živou rodinu Klabazňovou
PÁTEK 15. 9. 2023 PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
08:00 Bazilika minor Za + MUDr. Jana Cieleckého a rodiče
18:00 Bazilika minor Za + rodiče Hildu a Stanislava Grocholovy
SOBOTA 16. 9. 2023 SV. LUDMILY, MUČEDNICE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu
18:00 Bazilika minor Za + Vincence Kovala, manželku a rodinu
NEDĚLE 17. 9. 2023 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za + Karla a Albínu Sobkovy, rodiče, dceru, syny, snachu, za živou rodinu a za duše v očistci
08:00 Bazilika minor Za + Davida Šiguta a za živou rodinu
09:00 Kostel Staré Město Za + Ludmilu a Václava Maršálkovy, jejich rodiče a sourozence, dceru Marii Kapsovou a jejího manžela
10:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Duškovou
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Kubošovou a Bittnerovou s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

OHLÁŠKY 10. 9. 2023

Neděle 10. 9. 2023

Od 13.30 do 17.00 hodin Dny evropského dědictví. Zpřístupněn bude kostel sv. Jana Křtitele, věž farního kostela a bazilika. V 15.00 hodin ve farním kostele koncert pěveckého sboru Catena musica. Vstup volný.

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Úterý 12. 9. 2023

V 9.00 hodin na staré faře setkání seniorů.

Čtvrtek 14. 9. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

Pátek 15. 9. 2023

V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.

V 16.00 hodin na staré faře setkání ministrantů.

Sobota 16. 9. 2023

V 15.00 hodin poutní mše svatá v kapli v Hájku.

V 16.00 hodin v bazilice mše svatá v polském jazyce účastníků pěší poutě z Českého Těšína.

Neděle 17. 9. 2023

XVIII. Rodinná olympiáda. Bude zahájena výjimečně v 11.00 hodin mší svatou v kapli na Panských Nových Dvorech.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje.

V týdnu od 11. září bude zahájena výuka náboženství. Rozvrh výuky je na vývěsce a na webu farnosti.

Ve dnech 15. – 17. září zveme na konferenci Otcovo srdce, která se bude konat v Lidovém domě v Místku. Na konferenci je třeba se přihlásit. Prosíme, kdo může upéct slané nebo sladké buchty, aby je přinesli ve čtvrtek nebo v pátek ráno do farní kanceláře.

Minulou neděli proběhla sbírka na potřeby farnosti. Ve Frýdku byla vybrána částka 42.577,-Kč, v Lískovci 4.730,-Kč a ve Starém Městě 3.762,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští neděli je sbírka na církevní školy.