Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 19. 6. do 25. 6. 2023

PONDĚLÍ 19. 6. 2023 SV. JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA, BISKUPA
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za Rostislava Golu a jeho rodinu
ÚTERÝ 20. 6. 2023 ÚTERÝ 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za + Editu Řeháčkovou a živou a + rodinu z obou stran
18:00 Bazilika minor Za + Jana a Marii Kotáskovy
STŘEDA 21. 6. 2023 PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, ŘEHOLNÍKA
08:00 Bazilika minor Za + Antonína Nespěšného a za živou a + rodinu
16:30 Kostel Staré Město Volná intence
18:00 Bazilika minor Za + rodiče Marii a Aloise a za duše v očistci
ČTVRTEK 22. 6. 2023 SV. PAULÍNA NOLÁNSKÉHO, BISKUPA
08:00 Bazilika minor Za členy společenství Abel a jejich rodiny
11:00 Farní kostel Pohřební mše svatá za + Alexandra Kroščena
16:30 Kostel Lískovec Za + Aloise Bařinu, manželku a za + Marii Pasečnou
18:00 Bazilika minor Za Janu Křístkovou a její rodinu
PÁTEK 23. 6. 2023 PÁTEK 11. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Na poděkování a za dar zdraví pro manžele Lalíkovy
12:00 Farní kostel Pohřební mše svatá za + Miroslava Slezáka
16:00 Farní kostel Pohřební mše svatá za + Jána Hruštince
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Palovských a Bittalovou
SOBOTA 24. 6. 2023 SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
08:00 Farní kostel Na poděkování za dar manželství
18:00 Farní kostel Za + Jana Hruštince, + syna Jana, rodiče, bratra Štefana
NEDĚLE 25. 6. 2023 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za + Janu Svobodovou, rodiče, sestru, za živou rodinu a za duše v očistci
08:00 Farní kostel Za + manžela Jana Beneše a za + rodiče a prarodiče z obou stran
09:00 Kostel Staré Město Za + Annu Pajurkovou a manžela
10:00 Farní kostel Za Františka Biolka a za + Marii a sr. Karolu Biolkovy a za živou a + rodinu

OHLÁŠKY 18. 6. 2023

Neděle 18. 6. 2023
Po večerní mši svaté adorace v bazilice.
Čtvrtek 22. 6. 2023
Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.
V 19.00 hodin na staré faře setkání lektorů.
Pátek 23. 6. 2023
V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.
V 15.00 hodin na staré faře setkání ministrantů.
Sobota 24. 6. 2023
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin ve farním kostele.
Po večerní mši svaté od 19.00 hodin zveme ke společné modlitbě svatého růžence do farního kostela.
Neděle 25. 6. 2023
Pouť ve farním kostele. Mše svaté v 8.00 a v 10.00 hodin. V bazilice nebudou mše svaté slouženy. Nebude večerní mše svatá ani adorace. Při mši svaté v 10.00 hodin se budeme loučit s otcem Petrem a zároveň otec Jozef slaví 15. výročí kněžského svěcení.
Farní den a zároveň farní kafé. Program: kafé po mši svaté v 8.00 hodin, od 11.30 hodin podávání oběda - guláš. Vezměte s sebou, prosíme, sklenice na nápoje. Prosíme o přinesení sladkých nebo slaných dobrot. Těšíme se na společně prožitou neděli.
Další oznámení
  • Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.
  • Ve dnech 10. – 14. července proběhne na frýdecké faře farní příměstský tábor s názvem „Indiánská svatozář“ pro děti ve věku 6-13 let. Více informací o táboru a přihlašování naleznete na webu farnosti a na plakátku vzadu na nástěnce. Děti můžete přihlašovat pouze elektronicky na webu farnosti.
  • Kalí méra, rodiče a děti, to znamená v řečtině ,,dobrý den". Mladí zvou všechny děti od 9 do 16 let na pobytový tábor s názvem Vespolis. Tábor se bude konat v termínu 21. - 27. 8. v Diecézním středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Cena tábora činí 2.700,-Kč a pro druhé a další dítě z rodiny 2.400,-Kč. Pro více informací a přihlašování naleznete na stránkách farnosti. Těšíme se na vás! 
  • Od 21. září do 9. listopadu bude ve farnosti probíhat kurz „Manželské večery“. Zájemci se mohou hlásit u Pavla Vyvijala na emailu [email protected].
  • Nové webové stránky nabízejí mimo jiné registraci ke čtení nebo je možno si rezervovat úmysl mše svaté.
  • Přejeme všem otcům k jejich svátku hojnost Božího požehnání a zdraví.
  • V sobotu 1. července srdečně zveme rodiče i děti na Prašivou na setkání s otcem biskupem. Pokud budete potřebovat zajistit dopravu, hlaste se, prosím, v kanceláři farního úřadu do 28. června.
  • Animátoři děkanátu Frýdek horní zvou všechny mladé od 14-ti let na „Tančírnu“ ve stylu Latinské Ameriky dne 30. června od 18.00 hodin do kulturního domu ve Skalici. Bližší informace na vývěsce a facebooku Děkanát Frýdek horní.
  • V průběhu hlavních prázdnin budou vždy v neděli od 16.00 hodin probíhat koncerty „Půlhodina s varhanami“.