Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 14. 8. do 20. 8. 2023

PONDĚLÍ 14. 8. 2023 PAMÁTKA SV. MAXMILIÁNA MARIE KOLBEHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za + Marlene Melikyan a živou rodinu
ÚTERÝ 15. 8. 2023 SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Za + rodiče Šulekovy, děti, vnoučata a babičku
18:00 Bazilika minor Za + Helenu Kalužovou a za dar zdraví a Boží ochranu pro dceru, sestry a jejich rodiny
STŘEDA 16. 8. 2023 SV. ŠTĚPÁNA UHERSKÉHO
08:00 Bazilika minor Na poděkování za dar života dcery Libuše, syna Pavla a jejich rodin
18:00 Bazilika minor Za + Věru Vlodarčíkovou, sourozence a rodiče
ČTVRTEK 17. 8. 2023 ČTVRTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60 let manželství a za další ochranu a pomoc
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu
PÁTEK 18. 8. 2023 PÁTEK 19. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za rodiče Zdeňku a Alfonse Osinovy a za Oldřicha Capandu
18:00 Bazilika minor Za + Aloise Drozda, manželku Helenu a za živou rodinu Ruskovou
SOBOTA 19. 8. 2023 SV. JANA EUDESE, KNĚZE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor AID klášter
18:00 Bazilika minor Za + Gizelu Pachlopníkovou a za + Lydii Chasákovou
NEDĚLE 20. 8. 2023 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za Štefana Baláže a za živou rodinu
08:00 Bazilika minor Za + manžela a syna, a rodiče z obou stran
09:00 Kostel Staré Město Za + Miroslava Klímka, bratra Ladislava, rodiče a celou rodinu
10:00 Bazilika minor Za živou rodinu Adamusovou se vzpomínkou na nedožitých 45 let dcery Heleny
18:00 Bazilika minor Za + MUDr. Václava Cieleckého, manželku a syna Jana

OHLÁŠKY 13. 8. 2023

Neděle 13. 8. 2023

V 16.00 hodin zveme do baziliky na koncert „Půlhodina s varhanami“.  Na trubku zahrají Markéta Hrmelová a Kristián Stehlík.

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Úterý 15. 8. 2023

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice. Přineste s sebou byliny a květiny, které při každé mši svaté požehnáme. 

Čtvrtek 17. 8. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.

O prázdninách zpovídáme pouze přede mši svatou.

Nadále je možno přihlašovat děti do výuky náboženství ve Frýdku ve školním roce 2023/24. Přihlašování probíhá pouze elektronicky. Předběžný rozvrh výuky je na vývěsce. Děti navštěvující ZŠ Lískovec a Staré Město se budou přihlašovat ve škole.

Minulý týden proběhla sbírka na potřeby farnosti. Ve Frýdku byla vybrána částka 26.859,-Kč, v Lískovci 3.890,-Kč a ve Starém Městě 5.505,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V úterý 15. srpna v Banské Bystrici budou vysvěceni dva jáhni, Lukáš Michalovič a Pavel Hudousek a kněz Stanislav Marcin, všichni redemptoristé. Prosíme o modlitby za ně.

Srdečně zveme od 15. srpna do 20. srpna do Sedlišť na duchovní obnovu společenství Vstaň a choď. Můžete se potkat s přednášejícími P. Lukášem Engelmannem, Kateřinou Lachmanovou, Pavlem Černuškou a Jiřím Schreiberem. Bližší informace na vývěsce.

V sobotu 19. srpna 2023 vás zveme na pouť na horu Butkov na Slovensko. Hlásit se můžete elektronicky prostřednictvím webových stránek farnosti. Odjezd v 8.00 hodin, návrat ve večerních hodinách. Cena 350,-Kč. Další informace na vývěsce a na webových stránkách farnosti. Přihlásit se můžete do 17. srpna.

V neděli 17. září proběhne XVIII. Rodinná olympiáda. Bude zahájena mší svatou výjimečně v 11.00 hodin v kapli na Panských Nových Dvorech. Budeme rádi, pokud můžete darovat nějaké drobnosti, které budou využity jako odměny pro soutěžící. Můžete je přinést do farní kanceláře.

Od 21. září do 9. listopadu bude ve farnosti probíhat kurz „Manželské večery“. Zájemci se mohou nadále hlásit u Pavla Vyvijala na emailu [email protected].