Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 30. 10. do 5. 11. 2023

PONDĚLÍ 30. 10. 2023 PONDĚLÍ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za společenství Abel a jejich rodiny
ÚTERÝ 31. 10. 2023 ÚTERÝ 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za rodinu Hromadovou a Ostruszkovou
18:00 Bazilika minor Za + Antona Zatka, jeho dceru, syna a zetě
STŘEDA 1. 11. 2023 SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
08:00 Bazilika minor Na poděkování za uzdravení a za Boží požehnání pro celou rodinu
16:30 Kostel Staré Město Za + Josefu a Emila Matejných a duše v očistci
18:00 Bazilika minor Za + Antonína Kobielusze
ČTVRTEK 2. 11. 2023 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
08:00 Bazilika minor Za nová kněžská a řeholní povolání
16:30 Kostel Lískovec Za živé a + členy svatého růžence a za všechny přítomné na této mši svaté
17:00 Obřadní síň Za všechny +
PÁTEK 3. 11. 2023 PÁTEK 30. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za živé a + členy živého růžence
18:00 Bazilika minor Za + příbuzné
SOBOTA 4. 11. 2023 PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
08:00 Bazilika minor Za duše v očistci, obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
18:00 Bazilika minor AID klášter
NEDĚLE 5. 11. 2023 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za + Michala Brudného a za všechny +, kteří odpočívají na hřbitově v Lískovci
08:00 Bazilika minor Za farníky na Panských Nových Dvorech
09:00 Kostel Staré Město Za + Františku a Bohuslava Kuboňovy a duše v očistci
10:00 Bazilika minor Za + Emila Mintěla, manželku a za živou rodinu
18:00 Bazilika minor Na poděkování za přijatá dobrodiní

OHLÁŠKY 29. 10. 2023

Neděle 29. 10. 2023
Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Středa 1. 11. 2023
V 16.00 hodin adorace v kostele ve Starém Městě, v 16.30 hodin mše svatá.

Čtvrtek 2. 11. 2023
Mše svaté v 8.00 hodin v bazilice a v 17.00 hodin v obřadní síni na hřbitově. V 18.00 hodin nebude sloužena mše svatá.
V 16.00 hodin adorace v kostele v Lískovci, v 16.30 hodin mše svatá.

Pátek 3. 11. 2023
První pátek v měsíci. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 v bazilice, příležitost ke svátosti smíření od 7.30 a od 17.15 hodin.
V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.
V 16.00 hodin na staré faře setkání ministrantů.

Sobota 4. 11. 2023
První sobota v měsíci. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice. V 17.00 hodin zveme do baziliky na pobožnost a růženec, rovněž příležitost ke svátosti smíření.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje.  

Od 25. října mohou věřící získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2.-8. listopadu.

Minulou neděli se konala sbírka na světové misie. Ve Frýdku byla vybrána částka 29.055,-Kč, v Lískovci 7.635,-Kč a ve Starém Městě 2.640,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Společenství Vstaň a choď zve v sobotu 4. listopadu na benefiční koncert Hany Fialové ve Frýdlantu nad Ostravicí. Bližší informace a odkaz na rezervaci naleznete na vývěsce.

Musica Templi, spolek pro studium duchovní hudby, Vás srdečně zve na tradiční Dušičkový koncert Naděje. Na programu jsou duchovní písně a árie v podání dvou sopranistek Miroslavy Vavrušové z Ostravy a Grażyny Wilk-Biernot z Prahy. Na varhany je doprovodí Jan Strakoš. Koncert se uskuteční v neděli 5. listopadu 2023 v 17.00 hodin v kostele sv. Jana a Pavla v Místku.

Zveme všechny mladé od 16 let na společně strávený víkend na Slovensku, v Podolínci, a to o víkendu 3.-5. listopadu. Cena víkendu je 700,- Kč. Přihlašování probíhá do neděle 29. října. Více informací a odkaz na přihlašování je vzadu na plakátku nebo na webových stránkách farnosti.

Příští neděli proběhne sbírka na potřeby farnosti.

Chceme ve farnosti nabídnout přímluvnou modlitbu ve skupince 2-3 přímluvců. Tato možnost bude ve čtvrtek 9. 11. po večerní mši svaté ve farním kostele. Bližší informace naleznete na vývěsce.