Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 12. 6. do 18. 6. 2023

PONDĚLÍ 12. 6. 2023 PAMÁTKA BL. MARIE ANTONÍNY KRATOCHVÍLOVÉ, PANNY, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
08:00 Farní kostel za farníky
18:00 Bazilika minor Za + rodinu Maršálkovou a Rupíkovou
ÚTERÝ 13. 6. 2023 PAMÁTKA SV. ANTONÍNA Z PADOVY, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
08:00 Bazilika minor Za dar zdraví pro Václava Dembowského a Hanku Borovičkovou a za celou rodinu
18:00 Bazilika minor Za + manžela Richarda Žabku, bratra Jaromíra s manželkou, rodiče a prarodiče z obou stran
STŘEDA 14. 6. 2023 STŘEDA 10. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za Rudolfa Kopřivu a jeho rodinu
16:30 Kostel Staré Město Za † Evžena a Julii Moniakovy a duše v očistci
18:00 Bazilika minor Za zdravie a Božie požehnanie pro Štefana
ČTVRTEK 15. 6. 2023 SV. VÍTA, MUČEDNÍKA
08:00 Bazilika minor Za + Pavla Moškoře a jeho rodinu
16:30 Kostel Lískovec Za + Aloise Pasečného, jeho manželku a za živou a + rodinu
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Kormaníkovou
PÁTEK 16. 6. 2023 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
08:00 Bazilika minor Poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti s prosbou o požehnání a přímluvu Panny Marie
18:00 Bazilika minor Za + Boženu Krkoškovou, manžela Františka, rodiče a za + manžela Rudolfa Vyviala
SOBOTA 17. 6. 2023 PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Ke cti Panny Marie s prosbou o dar živé víry pro rodinu
18:00 Bazilika minor Na poděkování za 75 a 70 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
NEDĚLE 18. 6. 2023 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za + Jiřího Sobka, rodiče, sourozence, za živou rodinu a za duše v očistci  
08:00 Bazilika minor Za + Teodora Kolka, manželku a rodiče z obou stran
09:00 Kostel Staré Město Za † Tomáše Madaje, syna Jozefa, † rodiče a sourozence a duše v očistci
10:00 Bazilika minor Za + Karla a Miroslavu Mojžíškovy
18:00 Bazilika minor Za dar zdraví, dary Ducha Svatého a Boží pomoc pro syna, kmotřence a jejich rodiny

OHLÁŠKY 11. 6. 2023

Neděle 11. 6. 2023

 • Po večerní mši svaté moderovaná adorace v bazilice.

Úterý 13. 6. 2023

 • Od 9.00 hodin na staré faře setkání seniorů z cyklu „Poselství Janova evangelia“.

Čtvrtek 15. 6. 2023

 • Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

Pátek 16. 6. 2023

 • V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.
 • V 16.30 hodin na staré faře setkání ministrantů.

Další oznámení

 • Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.
 • Minulou neděli proběhla sbírka na potřeby farnosti. Ve Frýdku byla vybrána částka 26.415,-Kč, v Lískovci 4.166,-Kč a ve Starém Městě 4.350,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Základní umělecká škola duchovní hudby zve na přijímací talentové zkoušky ve dnech 12. a 13. června. Bližší informace na webových stránkách školy.
 • Ve dnech 10. – 14. července proběhne na frýdecké faře farní příměstský tábor s názvem „Indiánská svatozář“ pro děti ve věku 6-13 let. Více informací o táboru a přihlašování naleznete na webu farnosti a na plakátku vzadu na nástěnce. Děti můžete přihlašovat pouze elektronicky na webu farnosti.
 • Kalí méra, rodiče a děti, to znamená v řečtině ,,dobrý den". Mladí zvou všechny děti od 9 do 16 let na pobytový tábor s názvem Vespolis. Tábor se bude konat v termínu 21. - 27. 8. v Diecézním středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Cena tábora činí 2.700,-Kč a pro druhé a další dítě z rodiny 2.400,-Kč. Pro více informací a přihlašování naleznete na stránkách farnosti. Těšíme se na vás! 
 • 1. června byl spuštěn nový web farnosti Frýdek. Nové stránky nabízejí mimo jiné registraci ke čtení nebo je možno si rezervovat úmysl mše svaté.
 • V neděli 25. června srdečně zveme na farní den. Program: od 11.30 hodin podáváni oběda - guláš. Vezměte s sebou, prosíme, sklenice na nápoje. Prosíme o přinesení sladkých nebo slaných dobrot. Těšíme se na společně prožitou neděli.