Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 17. 7. do 23. 7. 2023

PONDĚLÍ 17. 7. 2023 BL. ČESLAVA A SV. HYACINTA, KNĚŽÍ
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za + Jana a Marii Škulávíkovy, bratra Emila a za živou rodinu Cudrákovou
ÚTERÝ 18. 7. 2023 ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za dar víry pro děti a jejich rodiny 
18:00 Bazilika minor Za + Janu Poláčkovou a za živou rodinu
STŘEDA 19. 7. 2023 STŘEDA 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za Rudolfa Kopřivu a za živou rodinu
18:00 Bazilika minor Za + Zdeňka Grygara
ČTVRTEK 20. 7. 2023 SV. APOLINÁŘE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
08:00 Bazilika minor Za děti, vnoučata a pravnoučata a jejich rodiny
18:00 Bazilika minor Za + Amálii Sochorovou, manžela a za živou rodinu
PÁTEK 21. 7. 2023 SV. VAVŘINCE Z BRINDISI, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
08:00 Bazilika minor Za + Žofii Konvičkovou, manžela a rodinu
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu
SOBOTA 22. 7. 2023 SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY
08:00 Bazilika minor Za + Vladimíra Pavlů, živou a + rodinu Pavlů a duše v očistci
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Bromkovou a Štefaníkovou
NEDĚLE 23. 7. 2023 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za + Annu Pasečnou, jejího manžela a za živou a + rodinu
08:00 Bazilika minor Za + Karla a Annu Kaduchovy
09:00 Kostel Staré Město Za + manžele Josefa a Annu Kročkovy a dceru Jindru Foldynovou
10:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Slívovou, Majerovou a Poláškovou
18:00 Bazilika minor Na poděkování za 75 a 70 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let

OHLÁŠKY 16. 7. 2023

Neděle 16. 7. 2023

V 16.00 hodin zveme do baziliky na koncert „Půlhodina s varhanami“.  Zazpívá Daniel Poledňák.

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Čtvrtek 20. 7. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

Neděle 23. 7. 2023

III. Světový den prarodičů a seniorů. V tento den je možno získat plnomocné odpustky. Podmínky k získání odpustků jsou na vývěsce.

 

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.

Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách a průběhu příměstského tábora.

Ještě dnes je možno přihlásit děti na farní pobytový tábor. Přihlašování probíhá pouze elektronicky na webu farnosti.

O prázdninách zpovídáme pouze přede mši svatou.