Společenství modlících se tatínků

Jedná se o společenství ženatých chlapů, kteří se chtějí vzájemně sdílet, popovídat si o běžných věcech všedního dne (práce, zábava, názory na dění kolem nás, rodina, bydlení zahrada, …), ujistit se a povzbudit se, že někdy neporozumění u našich milých manželek ještě neznamená, že jsme zcela mimo. Vzájemně si nasloucháme a poznáváme, jak Ježíš s láskou ke každému z n&aacut e;s snáší naše nedostatky a vrtochy. Současně si během povídání uvědomujeme, že jít tímto světem a nést každodenní povinnosti, starosti, bolest, radost, … nejde dobře bez modlitby a otevření se Božímu působení. Proto se vzájemně učíme Boha chválit, děkovat mu a předkládat všední „břemena života“ každého z nás. Protože máme zkušenost, že platí, kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu Páně, tam je Bůh uprostřed nich, proto předkládáme Bohu prosby za naše rodiny, manželky, děti, farnost, kněze, životní povolání, uzdravení, dar víry apod.

Jsme společenství malé, celkem je nás osm chlapů (Josef Cinciala, Kamil Dopita, Vojtěch Štěpánek, Emil Moniak, Rostislav Krusberský, Petr Jonák, Roman Michalčík, Roman Šotkovský) a vítáme nově příchozí zájemce, kteří mají chuť a odvahu během necelých dvou hodin si popovídat a prožívat blízkost našeho Pána Ježíše Krista. Scházíme se co čtrnáct dnů ve čtvrtek od 19:00 na staré faře. Případní zájemci mohou získat bližší informace na tel. čísle 731 688 338 (Roman Šotkovský).