Společenství La Vie Montante

Hnutí LVM (v překladu stoupající život nebo také křesťané III. věku) je evangelizační hnutí laiků seniorské generace. Založil ho Francouz André d´Humiers v roce 1951. Jako mezinárodní sdružení věřících katolické církve je uznáno dekretem Papežské rady pro laiky z 25.3.1996. Působí v řadě evropských zemí, v Africe, Asii, Severní a Jižní Americe a v naší republice vyslovila Česká biskupská konference v listopadu 1996 souhlas s působením hnutí u nás.

Zástupcem hnutí povznášející život byl určen P. Josef Pekárek a záštitu nad hnutím měl biskup Mons. Josef Hrdlička, kteří spolu s p. profesorkou Marii Mourkovou z Centra pro rodinný život při olomouckém arcibiskupství nabídli farnostem setkání pro seniory s programem. Ve farnosti Místek působí od roku 1997 a ve Frýdku od roku 2004.

Hnutí má tři základní cíle – duchovní život, apoštolát, přátelství

Realizace programu hnutí je zaměřena na aktivní život skupiny starších věřících ve farnosti a na prohlubování duchovního života, kdy už jsou všichni zbaveni pracovních povinností a tím mají více času pro sebe.

Scházíme se jedenkrát měsíčně po ranní mši svaté a termín je oznámen v ohláškách a farním zpravodaji „Svatojánský hlas“.

Hnutí LVM je vždy od září do června a je zaměřeno každý rok na jiné téma, které dostáváme zpracované z Centra pro rodinu a život BOO.

V minulém roce – Duch Svatý a jeho dary. Letošní rok je o Eucharistii.

Připomeňme si, že je třeba pečovat o duši v našem životě a zejména ve stáří.

Na setkání hnutí LVM jste – kdo má zájem – všichni srdečně vítáni.

Kontakt pro farnost Frýdek:

animátorka Jindřiška Gašková, tel.: 732 303 091