Společenství Helena

Společenství vzniklo v roce 2009 na základě potřeby několika žen z naší farnosti pravidelně se scházet k modlitbě, četbě Písma a sdílení se nejen o věcech duchovních.

Jedná se o společenství žen (manželek, matek, svobodných) ve věku 30-60 let, které se schází každé pondělí v čase 19:00 až 20:30 na místě podle domluvy. Toto společenství je otevřené případným dalším zájemkyním.

A proč název “Helena”? Při hledání názvu nám vyvstala dvě slova charakterizující naše společenství, a to hlednání a nacházení. Různým zkracováním a doplňováním těchto slov nám vzniklo jméno Helena, jehož význam v řečtině je “pochodeň ze svazku rákosí” přeneseně “světlo v temnotách”. Jdeme tedy za světlem, chceme se jím nechat prozářit a nést ho dále.

Kontakt: Ivana Přikrylová, tel.:604 471 976, e-mail:iviste@seznam.cz