Spolčo mladší dívky

Přátelství s Bohem, přátelství s bližními, modlitby, témata, zamyšlení, katecheze, hry, legrace, pojídání různých dobrot, filmy, výlety, děkanátní akce,..

To vše je charakteristické pro spolčo mladších dívek, které se setkávají vždy jednou za týden na zhruba hodinu a půl.

Toto společenství  je pro všechny slečny od 14-ti do 18-ti let, které chtějí růst ve víře, nebo které ještě svou cestu neznají a hledají a také i pro ty, které se chtějí dozvědět něco nového a smysluplně tak využít svůj volný čas.

Na každém setkání se skupina přivítá a následně pak společně modlí. Po zahájení je vedoucím skupinky stanovené téma, kterému se po celou dobu skupina věnuje, ať už je to na základě diskuze, zamyšlení, nebo hry.

Pro spolčo je typické, že si k závěru ještě povídáme a sdělujeme si různé názory, postřehy a zážitky každodenního života.

Pro školní rok 2012/2013 se setkáváme na staré faře v pátek v 16,30h. Přijímáme s radostí nové zájemce a těšíme se na společně strávené chvilky, spolu s naším nebeským Tatínkem. :-)

Kontakt: Barbora Olejníková, tel.: 732 525 654