Schola Efrém

Podle Efréma Syrského, církevního otce, který byl pro své hymny a oslavné písně nazván "citerou Ducha svatého" se označujeme teprve od roku 2011. Předtím jsme nejčastěji bývali označováni jako Hrozen, jelikož základ tvořili lidé zároveň působící v kapele Hrozen. Jako schola jsme začali působit někdy v době působení faráře P. Tomáše Wasczinkého, když jsme byli vyzváni pravidelně se zapojit do doprovodu při nedělních bohoslužbách zaměřených na děti. Kromě této služby se podílíme na vedení Večerů chval ve Frýdku, občas také v TV Noe. Většina z nás zároveň je součástí kapely zvané Chapela, která doprovází jednou ročně Katolickou charismatickou koncerenci. Jde nám o to aby naše hudba pomáhala společnému slavení - proto se snažíme vybírat písně, které mohou s námi všichni při bohoslužbách zpívat a snažíme se zajišťovat také projekci textů. Používáme kromě převzatých chval také zhudebněné žalmy a písně od Libora Janošce. Scházíme se pouze jednou měsíčně (třetí víkend v měsíci) a čerpáme hodně z toho, co nacvičujeme jako přípravu na Katolickou charismatickou konferenci. Jsme spíše uzavřenou skupinou, ale občas naše řady doplňujeme. Srdečně zveme na Večery chval, které jsou otevřeny všem a konají se ve Frýdku vždy třetí neděli v měsíci (viz www.vecerychval.cz).

Kontakt: Miroslav Přikryl, 604163568, skupina.hrozen@seznam.cz