Misijní klubko

Je to už šestý rok, co jsme se s dětmi naší farnosti připojili ke snahám Papežského misijního díla dětí – pomáhat potřebným lidem, zvláště dětem v misijních zemích Afriky, Jižní Ameriky i Asie. Založili jsme proto Misijní klubko dětí, jehož iniciátorkou byla Katka Kačmaříková a Katka Vojvodíková. Za dobu našeho trvání jsme se zúčastnili  třetího celostátního Misijního  kongresu dětí v Brně a šesté celostátní Misijní pouti v Jemnici. Několikrát  jsme také navštívili babičky v Domě  pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké a na poděkování za přijaté dary na misie nacvičili a odehráli v Bazilice Frýdek vánoční hry a společně se scholičkou připravili koncert pro misie. Každý rok  se zapojujeme do oslav Misijní neděle a to jednak  samotným průběhem mše svaté a poté prodejem výrobků, které děti s pomocí maminek vytvářejí.S podporou některých farníků, kteří nám darují upečené dobroty na prodej, se nám daří každý rok uskutečnit "Misijní koláč". Takto  získané peníze jsou vždy odesílány do Špindlerova Mlýna na centrum Papežských misijních děl v ČR. Odtud pak peněžní pomoc putuje do misijních oblastí. K naší velké radosti nás  v roce  2010 navštívil ředitel Papežských misijních děl otec Jiří Šlégr.

Kdy se scházíme: jedenkrát za měsíc v sobotu dopoledne na staré faře od 9.00-10.30h. Naše setkání začíná modlitbou desátku růžence a pak je program na aktuální téma (letošní rok Cyril a Metoděj) na závěr nechybí ani hra.

Všechny nové členy do  (15 let) srdečně vítáme!

Více informací o Papežském misijním díle dětí a našem Misijním klubku se dozvíte na webových stránkách:   http://frydeckemisijniklubko.wgz.cz/.

za Misijní klubko dětí č. 55

Ludmila  Pavlíková

kontakt: tel. 605 307 952, 558 624 732. email: l.i.d.k.a@seznam. cz

 

MISIJNÍ POUŤ V LIDEČKU

V sobotu 1.6.2013 se sedm dětí z frýdeckého misijního klubka zúčastnilo Misijní pouti v Lidečku. Toto setkání se mohlo uskutečnit  díky ochotě jedné z maminek, a také otci Romanovi, kteří se zhostili role řidičů. Při příjezdu se děti zaregistrovaly tzn. nahlásily svá jména a z které jsou farnosti  a pak dostaly instrukce, v jakém pořadí budou procházet jednotlivé „kontinenty“. Naše děti si jako první vybraly Asii. Nejprve nás v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské přivítal otec Jiří Šlégr a pak hurá za  putováním. Dospěli se po tu dobu mohli ztišit při tiché adoraci v kostele a občerstvit tak svou duši, ale aby také tělo nepřišlo zkrátka,  pak při poslechu  cimbálové muziky okusit  výborné „frgály“ a jiné dobroty. Pochopitelně ani dětem tyto lahůdky neušly. Když byly úkoly splněny, sešli jsme se všichni na misijním divadle. Po jeho skončení se vypouštěly balónky  s prosbami dětí, které tvořily obrovský růženec a ten se  vznesl vysoko k nebi  prozářené sluníčkem. Na závěr pouti  jsme všichni prožili krásnou mši svatou s otcem Jiřím a ostatními kněžími, která nás dospělé a především děti povzbudila a také přesvědčila o tom, že pomoc druhým je vždy obohacení  především pro ně samé.

Fotografie z pouti