Chrámový sbor

Chrámový sbor sdružuje lidi téměř třech generací, jejichž zájmem i radostí je sborové zpívání a oslava Boha. V současnosti má patnáct členů a svým zpěvem doprovází bohoslužby ve frýdecké farnosti. 

Repertoár sboru je rozmanitý. Tvoří jej duchovní skladby od renesance až po současnost.

Těleso je otevřené pro všechny lidi ochotné věnovat jednou týdně čas sborovému zpěvu. Zkoušky bývají po celý školní rok každý pátek od 19.00 do 20.30 na kůru sv. Jana Křtitele.

Kontakt:

Miroslav Maňoušek

Mobil: 721 850 348    

Mail: manousekm@gmail.com

Web: http://frydeckychramovysbor.wix.com/frydeckychramovysbor