Přípravy na svátost manželství

Od 1.1.2016 budou předmanželské přípravy probíhat opět ve třech cyklech. Program všech setkání a bližší informace jsou uvedeny zde