Ohlášky - neděle 15. 10. 2017

 • Dnes od 17.00 hodin zveme do kláštera všechny, kteří by se chtěli zapojit v přípravě písní na adoraci, která bude opět doprovázena zpěvy z Taizé. Zároveň zveme v 19.00 hodin na adoraci do baziliky. Těší se na vás animátoři.
 • V pondělí 16. října je slavnost sv. Hedviky, hlavní patronky naší diecéze. Mše svaté budou slouženy v 8.00 a v 18.00 hodin ve farním kostele.
 • V pondělí zveme na celodenní adoraci do farního kostela. Adorace bude zahájena po ranní mši svaté a ukončena v 17.00 hodin. Zapisovat se na adorační službu na další týden bude možno od úterý v bazilice.
 • Biblický kurz má setkání ve středu 18. října v 19.00 hodin na staré faře.
 • Ve čtvrtek 19. října po ranní mši svaté bude prováděn úklid baziliky. Prosíme o pomoc při úklidu.
 • Setkání biřmovanců-skupina o. Romana má setkání ve čtvrtek 19. října v 19.00 hodin na staré faře.
 • Setkání biřmovanců-skupina o. Jozefa má setkání v pátek 20. října v 19.00 hodin na staré faře.
 • Večer chval s tématem "Radost z Písma" se uskuteční v sobotu 21. října od 19.00 hodin ve farním kostele. Srdečně zve schola Efrém.
 • V sobotu 21. října v 21.00 hodin se připojíme modlitbou růžence ve svých rodinách k celosvětové modlitbě za misie.
 • Příští neděli srdečně zveme na Misijní mši svatou v 10.00 hodin do baziliky. Po mši svaté v 8.00 a v 10.00 hodin proběhne již tradiční MISIJNÍ JARMARK, kde budou nabízeny k prodeji misijní kalendáře, růžence i desátky a také výrobky dětí z misijního klubka.
 • Příští neděli proběhne sbírka na světové misie.
 • Zveme všechny děti od 6-15 let na podzimní víkendovku v Potštátě na téma Hobbit, která se uskuteční od čtvrtku 16. do neděle 19. listopadu. Cena víkendovky je 500 Kč na první dítě a 450 Kč na 2. a další dítě. Kapacita je omezena, proto prosíme, abyste přihlašovali své děti včas a nejpozději do pondělí 6. listopadu. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii nebo na farním webu.