Knihovna

Od října 2011 je zprovozněna farní knihovna, kterou lze navštívit v klášteře. Knihy si můžete vypůjčit v úředních hodinách farní kanceláře.

Kompletní seznam knih k vypůjčení naleznete zde.

Bližší informace získáte ve farní kanceláři.

 

Výpůjční řád farní knihovny:

1. Výpůjčka knih je bezplatná.
2. Výpůjční doba je 1 měsíc.
3. Každá vypůjčená kniha se zapíše do sešitu s uvedením toho, kdo si ji vypůjčil.
4. Knihy lze zapůjčit v úředních hodinách farního úřadu, příp. po domluvě.
5. V případě ztráty či poškození knihy je povinen výpůjčitel uhradit aktuální hodnotu knihy, příp. zakoupit knihu stejného žánru.