Ohlášky - neděle 4.11.2012

05.11.2012 14:35
  • V pondělí 5. listopadu od 9.30 hodin bude ve farní kanceláři zahájen zápis intencí na první pololetí roku 2013.
  • Setkání seniorů La Vie Montante se bude konat ve středu 7. listopadu po ranní mši svaté v klášteře.
  • Ve středu 7. listopadu v 19.00 hodin se v klášteře koná katecheze dospělých.
  • Ve čtvrtek 8. listopadu bude provádět úklid baziliky společenství Modlitby matek.
  • V pátek 9. listopadu v 17.00 hodin se na staré faře bude konat setkání ministrantů.
  • V areálu baziliky je přistaven kontejner pro likvidaci listí ze zahrádek a k provádění podzimního úklidu areálu.
Zpět