Prohlídky

Areál Baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku je volně přístupný:

 

  • v letním období (od Květné neděle do svátku Všech svatých) 7:00 - 19:00
  • v zimním období (od svátku Všech svatých do Květné neděle) 9:00 - 16:00

 

          Bazilika Navštívení Panny Marie stejně jako další kostely ve farnosti jsou přístupné pravidelně v čase konání  bohoslu že b.

          Na požádání v úředních hodinách farní kanceláře je možno dohodnout prohlídku Baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku a jejího areálu.         

          K prohlídce jsou k dispozici informační materiály (leták, brožura, DVD film), které jsou pro návštěvníky připraveny v češtině, polštině, němčině a angličtině a jsou k dispozici v Bazilice nebo ve farní kanceláři zdarma.

          Prohlídky ve věži farního kostela sv. Jana Křtitele zajišťuje Sdružení Filip Neri. Informace o otevírací době jsou na stránkách http://www.svatojanskavez.cz