Manželské večery

Frýdecká farnost připravuje kurz manželské večery, to je osm setkání, která manželským/partnerským párům pomáhají investovat do jejich vztahu a vybudovat pevné manželství.  Kurz proběhne od 12. 9., vždy od 19.00 – 21.30 hodin.  Přihláška na kurz manželské večery.

Ostatky sv. Jana Pavla II.

V neděli 16. června při mši svaté v 8.00 hodin v bazilice budou slavnostně uloženy v kapli sv. Filipa ostatky sv. Jana Pavla II. Srdečně zveme na tuto slavnost.

Dotace FM

F-M

Magistrát města FM přispěl v roce 2018 finanční dotací na zpracování průzkumů pro zpřístupnění krypty v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku.