Staré Město

Kostel SMFiliální kostel ve Starém Městě je zasvěcen sv. Josefu - dělníkovi. Pouť se zde slaví 1. května. Mše svaté jsou ve Starém Městě slouženy ve středu v 16.30 hodin a v neděli v 9.00 hodin. O hlavních prázdninách (1.7. - 31.8.) jsou mše svaté slouženy pouze v neděli v 9.00 hodin.

 

Mapa