Fotogalerie

Rok 2021

Slavnost Těla a Krve Páně

Noc kostelů - Staré Město

Noc kostelů - Farní kostel

Noc kostelů - Bazilika

Poutní mše svatá - Panské Nové Dvory

Slavnost Zmtvýchvstání Páně

Velikonoční vigilie

Velký pátek

Zelený čtvrtek

Květná neděle

Popeleční středa

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Betlémy

Rok 2020

Mše svatá - Štědrý den

Roráty

1. neděle adventní

Půlhodina s varhanami

Slavnost Těla a Krve Páně

Mše svatá s postní promluvou

Křížová cesta

Popeleční středa

Duchovní obnova farnosti

Alianční týden modliteb-Římskokatolická farnost Místek

Alianční týden modliteb-Církev živého Boha

Prvosobotní pouť-leden

Rok 2019

Dětská pastýřská mše svatá

Betlémské světlo

Roráty

Mše svatá - sv. Mikuláš

První neděle adventní

Mše svatá za Společenství Člověk a víra

Výročí povýšení na Baziliku minor

Pouť chlapů

Pouť děkanátu Frýdek

Žehnání hasičských praporů Moravskoslezského kraje

Pouť ke cti Narození Panny Marie

Diecézní setkání dětí s o. biskupem - Prašivá

Diecézní setkání dětí s o. biskupem - Kamenité

Slavnost Těla a Krve Páně

Pouť rodin na Gruň

Duchovní obnova - závěrečná mše svatá

Duchovní obnova

Velikonoční vigilie

Velký pátek

Křížová cesta

Pašije na místeckém náměstí

Zelený čtvrtek

Květná neděle

BISCUP

BISCUP

Přednáška "Turínské plátno"

Popeleční středa

Rok 2018

Výstava betlémů

Dětská pastýřská mše svatá

Stromky pro baziliku

Roráty

Misijní tvoření

Biřmování

Diecézní setkání dětí s o. biskupem - Prašivá

Diecézní setkání dětí s o. biskupem - Kamenité

První svaté přijímání

Slavnost Těla a Krve Páně

Noc kostelů

Velikonoční vigilie

Velký pátek

Křížová cesta

Památka poslední večeře Páně

Popeleční středa

Rok 2017

Vánoce 2017 ve frýdecké bazilice - video

Jáhenské svěcení

Pastýřská mše svatá

Vánoční výzdoba baziliky

Betlémské světlo - dovezení do Frýdku

Stromky pro baziliku

Roráty

Mše svatá ke 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

Panna Maria Fatimská ve Frýdku

Diecézní setkání dětí s o. biskupem na Prašivé

Noc kostelů

Výročí posvěcení chrámu a mariánský průvod

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Velký pátek

Velký pátek - křížová cesta

Zelený čtvrtek

Květná neděle

Křížová cesta GOLGOTA

Křížová cesta na Prašivou

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Rok 2016

Příprava na Vánoce 2016 ve frýdecké bazilice - video

Stavba Betlému a osvětlení stromků

Stromky pro baziliku

Dovezení betlémského světla do Frýdku-Místku

Mikulášská besídka

Uzavření Svaté brány

Rodinná olympiáda

20 let Ostravsko-opavské diecéze

Otevření Svaté brány