Poděkování Misijního klubka

"Prokazuj lásku svým majetkem, využij svých prostředků k lásce, jak můžeš. Tak se tvůj život stává dobrým a majetek se stává opravdovým darem, neboť život není čas vlastnictví, nýbrž čas lásky"(z katecheze Papeže Františka).

Milí farníci a příznivci Papežských misijních děl, slova Papeže Františka jste naplnili opravdu vrchovatou měrou. Svou velkou štědrostí, která se v letošním misijním jarmarku vyšplhala na neuvěřitelných 46.291.-Kč, jste přispěli k realizování projektů PMDD a tím pomohli chudým dětem na misiích. Vaší stálé podpory a důvěry si opravdu velice vážíme a zároveň prosíme o modlitby pro naši práci, aby byla požehnáním nejen pro oblasti nám vzdálené, ale i pro celou naši farnost. Poděkování patří samozřejmě dětem z Misijního klubka, jejich rodičům, ale také všem, kteří se podíleli na misijním tvoření a slavení Misijní neděle.

Finanční obnos bude jako vždy odeslán na účet PMD a veškeré informace o Papežských misijních dílech naleznete na www.missio.cz.

Upřímné díky!