Bohoslužby - aktuální informace

Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu

Nařízení vlády, bod II/10.b)

 

Vzhledem k aktuálním změnám protiepidemických opatření se může bohoslužeb od 3. prosince 2020 zúčastnit:

Ve farním kostele 80 osob

v Lískovci 35 osob

ve Starém Městě 55 osob

Mše svaté jsou slouženy dle pravidelného pořadu bohoslužeb (pondělí – sobota 6.30 a 18.00 hodin, neděle 8.00, 10.00 a 18.00 hodin, Staré Město – středa 16.30 hodin, neděle 9.00 hodin a Lískovec – čtvrtek 16.30 hodin, neděle 7.30 hodin).

Ke svátosti smíření je možno přistoupit:

ve farním kostele: od 6.30 a od 17.30 hodin

v Lískovci: přede mši svatou

ve Starém Městě: přede mši svatou

Po mši svaté již nebudeme podávat svaté přijímání.