Bohoslužby - aktuální informace

Shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu

Vzhledem k aktuálním změnám protiepidemických opatření se může bohoslužeb od 27. prosince 2020 zúčastnit:

v bazilice 35 osob

ve farním kostele 26 osob

v Lískovci 13 osob

ve Starém Městě 18 osob

Mše svaté jsou slouženy dle pořadu bohoslužeb.