Hygienická opatření pro Moravskoslezský kraj

Podle vyjádření hygieniků platí v celém Moravskoslezském kraji povinnost mít roušky při shromážděních nad 100 osob uvnitř budov i venku, což se týká i bohoslužeb.

Pro okresy Karviná a Frýdek – Místek, což odpovídá území děkanátů Karviná, Frýdek a Místek, platí přísnější opatření:

·         V těchto okresech platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště (tedy i v kostelích).

·          Povinnost desinfekce při vstupu do budovy.

·         Omezení maximálního počtu účastníku shromáždění uvnitř budov i venku na 100 osob, což se týká i bohoslužeb. Do tohoto počtu se podle dřívějších vyjádření nepočítá celebrant ani ti, kteří při liturgii konají službu ministrantů, kostelníků a varhaníků.

Dovolujeme si vás požádat, abychom při bohoslužbách a dalších pořádaných akcích tato omezení respektovali.

Děkujem za pochopení.