Děkanát Frýdek

Děkanát Frýdek je územní část ostravsko-opavské diecéze. V současné době jej tvoří 19 římskokatolických farností.

Historie děkanátu

První zmínky o farnostech děkanátu pocházejí z roku 1447, kdy vznikl rejstřík svatopetrského haléře opolského arcijáhenství. V roce 1654 vzniká samotný děkanát Frýdek (tehdy ještě pod názvem arcikněžství frýdecké). Děkanát se vydělil z arcikněžství těšínského na základě rozhodnutí vratislavského biskupa Karla Ferdinanda Vasy. Děkanát měl na starosti tyto farnosti: Bludovice, Bruzovice, Dobrá, Domaslavice, Frýdek, Hnojník, Slezská Ostrava, Šenov a Vratimov.

V souvislosti se vznikem arcikněžství (děkanátu) Karviná v roce 1759 jsou z frýdeckého arcikněžství odděleny 3 farnosti (Slezská Ostrava, Šenov a Vratimov) a převedeny pod nové arcikněžství. V 19. století se součástí karvinského arcikněžství stává i farnost Bludovice. Zároveň, v roce 1785 vznikají tři nové farnosti děkanátu: Borová, Morávka a Skalice.

V roce 1806 dochází k vzniku arcikněžství Jablunkov (vydělení z arcikněžství Těšín). Součástí tohoto arcikněžství se stávají farnosti Jablunkov, Jistebná (dnes Istebna v Polsku), Konská, Mosty u Jablunkova, Střítež, Ropice a Vendryně. Tyto farnosti jsou později začleněny do děkanátu Frýdek.

V roce 1978 je oblast Apoštolské administratury v Českém Těšíně zrušena, oblast, která pod ní patřila, je vyjmuta z Vratislavské arcidiecéze a začleněna pod arcidiecézi olomouckou. Zároveň doxhází k reorganizaci děkanátů. Je zrušen děkanát Jablunkov a děkanát Slezská Ostrava a vzniká děkanát Frýdek v současné podobě. Ten se v té době skládá z farností původně připadajícího děkanátu Frýdek (Borová, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Domaslavice, Frýdek, Janovice, Morávka, Sedliště, Skalice a Staré Hamry), z části farností děkanátu Jablunkov (Horní Lomná, Jablunkov, Konská, Mosty Jablunkova, Ropice, Střítež, Třinec a Vendryně) a dvou farností z děkanátu Slezská Ostrava (Šenov a Vratimov).

V roce 1996 dochází k vytvoření diecéze ostravsko-opavské a děkanát je zařazen pod tuto diecézi. Zároveň dochází k sloučení farnosti Konská s farností Třinec a farnost Borová a Staré Hamry se stávají součástí děkanátu Místek.