AKTUÁLNÍ PROGRAM FARNOSTI 

Aktuality

BRÁNA MILOSRDENSTVÍ V BAZILICE

20.5.2016

Brána milosrdenství je otevřena hodinu před každou mší svatou slouženou v Bazilice Navštívení Panny Marie. Po domluvě s farním úřadem může být Brána milosrdenství otevřena v dohodnutém termínu.


MÁJOVÁ POBOŽNOST PRO DĚTI

20.5.2016

Misijní klubko a schola Venimus zve v pátek 27. května v 18.00 hodin do baziliky na májovou pobožnost a mši svatou pro děti.


NOVÉ ALBUM VE FOTOGALERII

9.5.2016

Do fotogalerie byly přidány fotografie z otevírání Brány milosrdenství v bazilice a z přípravy dětí před prvním svatým přijímáním.


INZERÁTY

6.5.2016

Vložen nový inzerát.


FARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

6.5.2016

Ve dnech 11. - 15. července se uskuteční farní příměstský tábor pro děti ve věku 6 - 14 let. Přihláška ke stažení zde.


SVATOJÁNSKÝ HLAS

2.5.2016

Zde naleznete vydání zpravodaje "Svatojanský hlas" na měsíc květen.


PODĚKOVÁNÍ-POMOC RODINĚ V EKVÁDORU

4.4.2016

Děkujeme za štědrost při akci Misijního klubka "Zdobení vánočního stromečku".


PASTORAČNÍ KALENDÁŘ 2016

8.2.2016

Zde naleznete pastorační kalendář farnosti Frýdek na rok 2016.


PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ 2016

21.12.2015

Zde naleznete harmonogram příprav snoubenců ve farnosti Frýdek na rok 2016.


KOROLEVO - INFORMACE A PODĚKOVÁNÍ

18.12.2015

Zde naleznete informace o farnosti Korolevo a poděkování o. Antona.


Z DUCHOVNÍ OBNOVY PRO MANŽELE

14.12.2015


POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

12.11.2015

Zde jsou k dispozici liturgické postoje.


PŘÍPRAVY NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

1.9.2015

Dne 2. října bude zahájena příprava na svátost biřmování. Bližší informace a přihláška zde