AKTUÁLNÍ PROGRAM FARNOSTI 

Aktuality

BRÁNA MILOSRDENSTVÍ V BAZILICE

20.5.2016

Brána milosrdenství je otevřena hodinu před každou mší svatou slouženou v Bazilice Navštívení Panny Marie. Po domluvě s farním úřadem může být Brána milosrdenství otevřena v dohodnutém termínu.


SVATOJÁNSKÝ HLAS

29.8.2016

Zde naleznete vydání zpravodaje "Svatojanský hlas" na září.


INZERÁTY

25.8.2016

Vložen nový inzerát.


VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2016/2017

4.7.2016

Pro rodiče je připraven předběžný rozvrh výuky na školní rok 2016/17 a přihláška k výuce náboženství.


NOVÉ ALBUM VE FOTOGALERII

4.7.2016

Do fotogalerie byly přidány fotografie z pohřbu P. Františka Huriny.


PODĚKOVÁNÍ-POMOC RODINĚ V EKVÁDORU

4.4.2016

Děkujeme za štědrost při akci Misijního klubka "Zdobení vánočního stromečku".


PASTORAČNÍ KALENDÁŘ 2016

8.2.2016

Zde naleznete pastorační kalendář farnosti Frýdek na rok 2016.


PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ 2016

21.12.2015

Zde naleznete harmonogram příprav snoubenců ve farnosti Frýdek na rok 2016.


KOROLEVO - INFORMACE A PODĚKOVÁNÍ

18.12.2015

Zde naleznete informace o farnosti Korolevo a poděkování o. Antona.


Z DUCHOVNÍ OBNOVY PRO MANŽELE

14.12.2015


POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

12.11.2015

Zde jsou k dispozici liturgické postoje.