AKTUÁLNÍ PROGRAM FARNOSTI 

Aktuality

PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ 2017

5.12.2016

Zde naleznete harmonogram příprav snoubenců ve farnosti Frýdek na rok 2017.


SVATOJÁNSKÝ HLAS

30.11.2016

Zde naleznete vydání zpravodaje "Svatojanský hlas" na prosinec. Přílohu tvoří hra pro celou rodinu "Advent v kostce".


PODĚKOVÁNÍ

4.11.2016

Milí farníci a příznivci Papežských misijních děl,

Svou velkou štědrostí, která se v letošním misijním jarmarku vyšplhala na neuvěřitelných 41 567.-Kč, jste přispěli k realizování projektů PMDD a tím pomohli chudým dětem na misiích. Finanční obnos bude jako vždy odeslán na účet PMD  a veškeré informace o Papežských misijních dílech naleznete na http://www.missio.cz/pmd/vyznam-poslani/predstaveni-pmd/ Vaší stálé podpory si velice vážíme a zároveň prosíme o modlitby pro naši práci, aby byla požehnáním nejen pro oblasti nám vzdálené, ale i pro celou naši farnost.

Poděkování patří nejen dětem z Misijního klubka, jejich rodičům, ale také všem, kteří se podíleli na misijním tvoření a slavení Misijní neděle.


ŽIVOT V DUCHU

23.9.2016

Ve farnosti se uskuteční seminář „Život v Duchu“ prohlubující duchovní život. Přihlášky jsou na webových stránkách a na požádání ve farní kanceláři. Přihlášky je možno zaslat emailem na farní kancelář nebo doručit osobně do 3. října.


INZERÁTY

23.9.2016

Vložen nový inzerát.


VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2016/2017

2.9.2016

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2016/17 a přihláška k výuce náboženství.


NOVÉ ALBUM VE FOTOGALERII

4.7.2016

Do fotogalerie byly přidány fotografie z pohřbu P. Františka Huriny.


PODĚKOVÁNÍ-POMOC RODINĚ V EKVÁDORU

4.4.2016

Děkujeme za štědrost při akci Misijního klubka "Zdobení vánočního stromečku".


PASTORAČNÍ KALENDÁŘ 2016

8.2.2016

Zde naleznete pastorační kalendář farnosti Frýdek na rok 2016.


KOROLEVO - INFORMACE A PODĚKOVÁNÍ

18.12.2015

Zde naleznete informace o farnosti Korolevo a poděkování o. Antona.


Z DUCHOVNÍ OBNOVY PRO MANŽELE

14.12.2015


POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

12.11.2015

Zde jsou k dispozici liturgické postoje.