AKTUÁLNÍ PROGRAM FARNOSTI 

Aktuality

BRÁNA MILOSRDENSTVÍ V BAZILICE

20.5.2016

Brána milosrdenství je otevřena hodinu před každou mší svatou slouženou v Bazilice Navštívení Panny Marie. Po domluvě s farním úřadem může být Brána milosrdenství otevřena v dohodnutém termínu.


ŽIVOT V DUCHU

23.9.2016

Ve farnosti se uskuteční seminář „Život v Duchu“ prohlubující duchovní život. Přihlášky jsou na webových stránkách a na požádání ve farní kanceláři. Přihlášky je možno zaslat emailem na farní kancelář nebo doručit osobně do 3. října.


PŘEDNÁŠKY - TAJEMSTVÍ HUDBY

23.9.2016

Církev adventistů sedmého dne zve na přednášky na téma "Tajemství hudby".


INZERÁTY

23.9.2016

Vložen nový inzerát.


KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

20.9.2016

 V sobotu 24. září 2016 srdečně zveme do baziliky na koncert duchovní hudby.


XI. RODINNÁ OLYMPIÁDA

15.9.2016

 V neděli 25. září 2016 proběhne XI. Rodinná olympiáda.


VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2016/2017

2.9.2016

Rozvrh výuky náboženství na školní rok 2016/17 a přihláška k výuce náboženství.


SVATOJÁNSKÝ HLAS

29.8.2016

Zde naleznete vydání zpravodaje "Svatojanský hlas" na září.


NOVÉ ALBUM VE FOTOGALERII

4.7.2016

Do fotogalerie byly přidány fotografie z pohřbu P. Františka Huriny.


PODĚKOVÁNÍ-POMOC RODINĚ V EKVÁDORU

4.4.2016

Děkujeme za štědrost při akci Misijního klubka "Zdobení vánočního stromečku".


PASTORAČNÍ KALENDÁŘ 2016

8.2.2016

Zde naleznete pastorační kalendář farnosti Frýdek na rok 2016.


PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ 2016

21.12.2015

Zde naleznete harmonogram příprav snoubenců ve farnosti Frýdek na rok 2016.


KOROLEVO - INFORMACE A PODĚKOVÁNÍ

18.12.2015

Zde naleznete informace o farnosti Korolevo a poděkování o. Antona.


Z DUCHOVNÍ OBNOVY PRO MANŽELE

14.12.2015


POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

12.11.2015

Zde jsou k dispozici liturgické postoje.